☎ 020 447 1210
Home » Klacht

Klacht

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Natuurlijk doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk en vriendelijk helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Uiteraard vernemen wij dit graag van u zodat wij na kunnen gaan of wij onze dienstverlening naar u kunnen verbeteren. Dus, heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Een klacht kan u schriftelijk indienen bij de directie of bij een medewerker van onze organisatie.

Vines Levensverzekeringen & Hypotheken B.V.
T.a.v. de directie
Postbus 56914
1040 AX Amsterdam

Wanneer het standpunt van ons geen of onvoldoende uitkomst biedt, dan staan voor u de volgende wegen open om het geschil op te lossen:

U heeft de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KIFID) Postbus 93257 2509 AG Den Haag. Ons inschrijvingsnummer is 300.002782.

Uiteraard staat het u vrij de zaak voor te leggen aan de civiele rechter zonder eerst het traject van het klachteninstituut door te lopen.

Uiteraard hopen wij echter dat het niet zover hoeft te komen.